Polityka prywatności


Firma Sokpol Sp. z o.o. jest świadoma tego, jak ważne są poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Poniższy dokument ma za zadanie wyraźnie określić i przedstawić te zasady. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do niniejszej witryny. Opuszczając tę witrynę, przeczytaj zasady prywatności dotyczące innych odwiedzanych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu zasadami prywatności, nie korzystaj z tej witryny.
Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tej polityki. Firma Sokpol Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.
 
Dane osobowe
 
Firma Sokpol Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi osobowymi. Oznacza to, że uzyskane dane pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane.
W większości przypadków dane, o które prosimy, to imię, nazwisko i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Możemy korzystać z tych informacji, aby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zapytania na temat, lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zapytania lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem. W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.
 
Cookies
 
Pliki cookies wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej służą jedynie celowi, o którym mowa wyżej, tj. przechowywaniu zebranych informacji o zamierzeniach użytkownika i wykonywanym przez niego ruchu na witrynie. Aby nie otrzymywać plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, możecie Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, jeśli zapewnia ona taką możliwość.
 
Postanowienia końcowe
 
Firma Sokpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz serwis obowiązuje aktualna polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych od klientów.