Siódme Niebo laureatem tytułu Dobry Produkt 2010


< Powrót 2011-03-22

Marka Siódme Niebo została laureatem tytułu Dobry Produkt 2010 – Wybór Konsumentów w kategorii Soki i nektary.
Redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej zrealizowała Ogólnopolskie Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich Dobry Produkt 2010. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Badanie zostało zrealizowane przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie. Badanie zostało zrealizowane na próbie 850 gospodarstw domowych w 5 największych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Respondenci odpowiadali na pytanie: które marki produktów uważają za dobre w danej kategorii. Na tej podstawie marka Siódme niebo została uznana za Dobry Produkt 2010.