cookies

Zrównoważony rozwój


Strategia zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym

Cel - stałe zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko naturalne przy równoczesnej realizacji wytyczonych celów. Realizujemy ten cel wdrażając działania: zmierzające do racjonalnego gospodarowania, ograniczania zużycia zasobów oraz wprowadzając rozwiązania proekologiczne w zakresie opakowań, tym samym wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego, której misją jest troska o Naszą planetę i jakość życia przyszłych pokoleń. Istotnym krokiem w tej dziedzinie jest wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14 001.

scroll me

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Wdrożone systemowe rozwiązanie mające zapewnić Ochronę Ekosystemu poprzez: podnoszenie świadomości pracowników, klientów oraz firm współpracujących w zakresie ochrony środowiska, dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów, minimalizowanie zużycia surowców i mediów do poziomu ekonomicznej opłacalności, systematyczne usprawnianie procesu produkcyjnego w celu ciągłego podwyższania jakości i produktywności, optymalizacji wpływu naszej działalności na środowisko oraz racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i zasobów naturalnych.

 

Opakowania EKOlogiczne ze źródeł odnawialnych

Naszym celem jest stworzenie społeczeństwu lepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić do oferty produkt w opakowaniu pochodzenia roślinnego Tetra Pak. Kartony Tetra Pak w ponad 80% składają się z materiałów odnawialnych (pochodzenia stricte roślinnego) i są wyprodukowane z papieru (celulozy) wytworzonej z drewna z certyfikatem FSC®. Także zakrętka wykonana została z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny cukrowej. Ich w pełni roślinne pochodzenie znacznie redukuje wydobycie paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu.  

gospodarka obiegu zamknietego

Obniżamy wagę preform butelek

Podejmujemy się realizacji zrównoważonych projektów, dostosowując do wysokich wymogów zarówno sposób organizacji produkcji, transportu jak i samego produktu, uwzględniając indywidualne uwarunkowania środowiskowe. Racjonalne gospodarowanie surowcami oraz odpadami, redukujemy wagę butelek PET, dostosowujemy opakowania do standardów recyklingowych i proekologicznych.

Nasze opakowania nadają się w 100% do recyklingu

Dostarczane przez Nas opakowania produktów: butelki PET, butelki szklane oraz kartonowe nadają się w 100% do recyklingu. Zatem butelki PET oraz kartonowe zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza lub innego przeznaczonego na tworzywa sztuczne. Szkło wyrzuć do pojemnika na szkło. Pamiętaj recykling to nawet 50% mniej emisji dwutlenku węgla i mniej śmieci w przyrodzie. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym zależy także od każdego z Nas. Wyrzucaj opakowania do odpowiednich pojemników a plastik zostanie odzyskany i powstaną z niego kolejne opakowania, odzież np. koszulki sportowe, kurtki, a nawet okna energooszczędne.

Soki ekologiczne z certyfikatem BIO

Sok BIO to produkt certyfikowany, wytwarzany z owoców lub warzyw pochodzących ze starannie wyselekcjonowanych i kontrolowanych upraw, które gwarantują, że owoce są wolne od nawozów sztucznych, pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin, antybiotyków,  metali ciężkich. W przypadku jabłek każdy litr soku został otrzymany z 1,3 kg ekologicznych jabłek z polskich sadów. Mętność i osad jest naturalną cechą soku tłoczonego, zawierającego cukry wyłącznie pochodzące z owoców i warzyw. Ważny jest każdy szczegół, czego wyrazem jest nasza marka "Grand z natury wielki".

Przejdź dalej